ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ,

mathematica.lk මාගේ වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කලක් තිස්සේ සිතෙහි තිබූ සිහිනයක සැබෑවීමක් ලෙසයි මේ වෙබ් අඩවිය බිහිවන්නේ.

මෙහි අරමුණ කුමක්ද? සරලවම කිව්වොත් 6 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය තෙක් දරුවන්ට ගණිතය ඉගැන්වීම සහ ඉගෙණීමට සහය වීම තමයි එහි අරමුණ.

Model Papers කරමු

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළට පෙනී සිටින දුවා දරුවන්ට නිසැක A සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් මග පෙන්වීම

10/11 ශ්‍රේණි දරුවන්ට වාර විභාග සඳහා ඉහල ලකුණු ලබාගැණීම සඳහා මග පෙන්වීම

මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි...

OL Past Papers කරමු

පසුගිය සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්නපත්‍ර download කර ගැණීමට සහ පිළිතුරු සාකච්ඡා කිරීමට පිවිසෙන්න.

අපි බොහෝ දෑ වලින් සන්නද්ධව සිටිමු.

6-11 ශ්‍රේණි ගණිතය පාඩම්

6-11 පෙළ පොතේ අභ්‍යාස සඳහා විසඳුම්

පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Online test

සහ තවත් බොහෝ සේවා ඔබ වෙත නොමිලයේ ලබා දෙමු.

ඒ සඳහා ගණිත පාසලට ඇතුලුවන්න.

ඔබේ අදහස් සහ යෝජනා අපට එවන්න.

Blank Form (#3)