Download the Paper

More Instructions

ප්‍රශ්නපත්‍රයට පිලිතුරු නියමිත කාලය තුල ලියා අවසන් නම් පමණක් පහත පිළිතුරු වීඩියෝ වෙත පිවිසෙන්න.

වීඩියෝ අධ්‍යයනය කරමින් ඔබේ පිළිතුරුවල නිවැරදි බව ලකුණු කරන්න. ලකුණු යොදන්න. (අවශ්‍ය නම් ඹබේ ගුරුවරයාගේ සහය ලබාගන්න.)

පිළිතුරු සඳහා ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණවත් නොවන බව සිතේ නම් අවසානයේ ඇති ලින්ක් භාවිතයෙන් පාඩම් නැවත අධ්‍යයනය කරන්න.

A කොටස

B කොටස

Links

සා. පෙළ ප්‍රතිශත ගැටලු